svetlogopedie.cz

Brtnice

Logopedickou poradnu Svět logopedie v Brtnici provozuje samostatně logopedka Mgr. Naděžda Grznárová. V poradně se zaměřuje na správnou výslovnost hlásek, logopedickou péči a terapii v oblastech dyslálie, dysartrie, dysfázie, afázie, koktavosti, opožděného vývoje řeči, narušené komunikační schopnosti u dětí s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra.

Poradna se nachází na náměstí Svobody v budově brtnické radnice v přízemí. Pro práci s klienty je poradna vybavena všemi potřebnými pomůckami, jako je např. logopedické zrcadlo, obrázky, kostky, hračky nebo koberec.

Kontakt

Soukromá logopedická poradna

U Dlouhé stěny 549/4 (budova nábytek Jamall)
586 01 Jihlava

náměstí Svobody 379 (budova radnice),
Brtnice 588 32

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz