svetlogopedie.cz

Co nabízím

Nabízím:

  • soukromou logopedickou péči zaměřenou především na prosté vady řeči dětí předškolního a mladšího školního věku
  • pedagogickou přípravu předškolních dětí na nástup do ZŠ – rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj grafomotoriky, prostorové orientace a matematických dovedností
  • speciálně pedagogickou péči a podporu žáků ZŠ a SŠ se specifickými poruchami učení
  • péči a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem
  • soukromou logopedickou péči dospělých, kteří chtějí vylepšit artikulaci problematických hlásek

Poskytuji jednorázové i pravidelné konzultace, pořádám přednášky, jsem otevřená spolupráci s mateřskými školami.

Pravidelná logopedická péče v sobě zahrnuje vstupní diagnostiku, gymnastiku mluvidel, rozvoj artikulace (vyvození, fixace, automatizace nové hlásky), rozvoj slovní zásoby a mluvní obratnosti. Doplňkově zařazuji cvičení na rozvoj dalších oblastí psychomotorického vývoje. Délka jedné terapie je 30 – 40 min.

Kontakt

Soukromá logopedická poradna

U Dlouhé stěny 549/4 (budova nábytek Jamall)
586 01 Jihlava

náměstí Svobody 379 (budova radnice),
Brtnice 588 32

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz