svetlogopedie.cz

Co nabízím

Provozuji Svět logopedie a v rámci něj dvě soukromé logopedické poradny a to Jihlavě (fotogalerie) a v Brtnici (fotogalerie).

 Základ mé práce tvoří péče o děti s narušenou komunikační schopností. Provádím diagnostiku, terapii, konzultace s rodiči. Spolupracuji s dalšími odborníky.

Individuální logopedická péče a terapie v oblastech:

 • dyslálie
 • dysartrie (dysfagie)
 • dysfázie
 • koktavost
 • opožděný vývoj řeči
 • narušená komunikační schopnost u dětí s mentálním postižení
 • narušená komunikační schopnost u dětí s poruchami autistického spektra
 • alternativní a augmentativní komunikace
 • děti se sluchovým postižením
 • afázie
 • rozvoj fonemického uvědomění

Pracuji i s dospělými klienty. Mám zkušenosti s vedením terapie afázie, poruch výslovnosti – dyslálie, koktavosti a dysartrie.

V případě potřeby a přání klienta zajistím péči i v domácích podmínkách. Zde však účtuji cestovné (v případě že se nejedná o Jihlavské nebo Brtnické klienty). Více viz. Ceník

Terapii vedu s ohledem na potřeby každého jednotlivého klienta. Snažím se vždy přinést profesionalitu a lidskost. Hledání různorodých možností a cest na poli komunikace je pro mě zásadní.

Další aktivity:

Často a ráda vedu povídání a semináře pro rodiče na téma narušené komunikační schopnosti (mateřská centra, komunitní školy, organizace pro podporu pěstounských rodin, organizace pro podporu rodin).

Přednášky jsou většinou na vyžádání organizace. Téma připravuji podle zakázky a potřeb pořadatelů.

Nejoblíbenější prezentovaná témata:
Co dělat, abychom nemuseli chodit na logopedii?
Kde bývá nejčastěji problém? Aneb nejčastější logopedické diagnózy.

Organizace, s kterými spolupracuji:

 • Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, p.o.

http://www.msdemlova.cz/

 

 • Raná péče Třebíč

http://www.ranapecetrebic.cz/

 

 • Oblastní charita Jihlava

http://jihlava.charita.cz/

 

 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina p.s.

http://www.snncr-vysocina.cz/

Kontakt

Soukromá logopedická poradna

U Dlouhé stěny 549/4 (budova nábytek Jamall)
586 01 Jihlava

náměstí Svobody 379 (budova radnice),
Brtnice 588 32

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz