svetlogopedie.cz

Příspěvek o sluchovém postižení v Listech klinické logopedie

Svět logopedie a Naděžda Grznárová přispěli do odborného časopisu, který se věnuje narušené komunikační schopnosti v celé její šíři. Poslední číslo se věnuje tématu sluchového postižení. Příspěvek Specifika práce logopeda s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem si můžete přečíst na straně 44, na tomto odkazu: https://casopis.aklcr.cz/contents/lkl/2020/02.pdf Článek nabízí vhled do specifik práce logopeda, surdopeda –speciálního pedagoga s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem v …

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz