svetlogopedie.cz

Sluchová terapie nově v Jihlavě

Opožďuje se Vaše dítě v řeči? Má Vaše dítě velké potíže ve výslovnosti? Připadá Vám, jako by nerozlišovalo některé hlásky? Přehazuje slabiky a hlásky ve slovech? Má Vaše dítě potíže se čtením a psaním? Vynechává při psaní některá písmena? Obtížně skládá hlásky do slov? Zapomíná čárky nad samohláskami? Zaměňuje měkké a tvrdé slabiky? Těžko se Vaše dítě soustředí? Nepamatuje si, co jste mu řekli? Lehce ho něco vyruší? Pro všechny děti, které mají výše uvedené …

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz