svetlogopedie.cz

Fonematický sluch – cvičení

Cvičení sluchové pozornosti

Cvičení jsou zaměřena na stimulaci sluchového vnímání, vydělení významného zvuku (podnětu) z prostředí a v další fázi z řečového proudu:

 • Slyšíš hlas, zvuk. Využijeme hru Tichá pošta.
 • Něco udělej, když uslyšíš domluvené slovo. Např. Dřepni si, přestaň se hýbat.

Sluchová diferenciace

 • Co slyšíš? Rozlišujeme konkrétní zvuky. Napřed dítěti ukážeme předmět a předvedeme, jaký zvuk vydává (šustí papír, cinká lžička o sklenici…) Dítě se otočí zády, rodič vydává zvuky a dítě se snaží uhodnout, co slyší. Pak si můžeme otočit role. Rodič rozpoznává zvuky, které dítě vydává.
 • Hra s krabičkami. Do stejných krabiček vložíme různý obsah – kamínky, hrách, korálky, písek. Dítěti předem ukážeme obsah a seznámíme ho se zvukem, který krabičky vydávají. Krabičky promícháme a dítě podle zvuku určí obsah krabiček. Můžeme také naplnit vždy dvě lahvičky stejným obsahem  a vytvořit tak sluchové pexeso.
 • Kde je budík? Za naprostého ticha hledá dítě schovaný budík.

Slabiky

Nejdříve si zopakujeme a procvičíme schopnost rytmicky členit slova na slabiky. Tato dovednost většinou dětem nečiní větší problémy a můžeme je nenásilně a přirozeně trénovat už s menšími dětmi postupně od tří let.

 • Zkoušíme vytleskávat různá slova na slabiky.
 • Vytleskáváme slova na slabiky a počítáme počet slabik ve slově – zároveň si tak procvičujeme počítání do pěti.
 • Dáváme slova do skupin podle toho, kolik obsahují slabik.
 • Zobrazujeme počet slabik vedle slov (obrázků) tečkami.
 • Říkáme slovo po slabikách a dítě se snaží rozpoznat, o jaké slovo jde. Motivujeme hrou na tajnou řeč.
 • Dítě samo zkouší mluvit „tajnou řečí“ a vyslovuje slova po slabikách.
 • Vytleskáváme jednoduchá říkadla, básničky, písničky.
 • Na jakou slabiku slovo začíná?
 • Vymýšlíme slova na danou slabiku.
 • Řadíme slova do skupin podle toho, na jakou slabiku začínají.

Hlásky

Schopnost rozlišovat jednotlivé hlásky a hlásky ve slovech je nutná součást výbavy malého předškoláka do školy. Pokud dítě nemá na dobré úrovni tuto schopnost, bude pravděpodobně chybovat v psaní a ve čtení.

Úkoly, které zde jsou popsány, jsou zde seřazeny podle obtížnosti od těch nejjednodušších ke složitějším.

 • Dítě učíme reagovat na jednu vyslovenou hlásku. Klient si položí hlavu na stůl a zvedne hlavu, pokud uslyší předem určenou hlásku. Motivujeme děti hrou na Šípkovou Růženku, na Spícího broučka, na Detektiva, který musí odhalit vyslovenou hlásku.
 • Učíme se poznávat první hlásku ve slově. Hlásku nejprve hodně zvýrazňujeme a dítě se ji snaží určit. Musíme se dítě snažit názorně navést na to, co po něm chceme. Vedeme jej k tomu, aby se na nás dívalo, když slovo vyslovujeme. Začínáme se slovy začínající na sykavky a samohlásky, protože jdou pěkně zvýraznit.
  př. SSSSSS ova, ČČČČ okoláda, AAAA uto
 • Řadíme slova do skupin podle první hlásky ve slově.
 • Hledáme slova na určitou hlásku.
 • Učíme se rozeznávat hlásku na konci slova.
 • Pokud dítě výše uvedené úkoly dobře zvládá, můžeme s ním hrát slovní fotbal.
 • Říkáme slovo po hláskách a dítě se snaží rozpoznat, o jaké slovo jde. Motivujeme hrou na Detektivy, či na Tajnou řeč.
  př. L – E – S, S – T – R – O – M
 • Spojování hlásek do slabik a naopak.
 • Rozlišení měkké a tvrdé slabiky – di/dy, ni/ny, ti/ty. Pomáháme dětem hmatově. Tvrdé slabiky si můžeme připodobnit kamínkem. Měkké slabiky houbičkou nebo vatou. Rodič vyslovuje střídavě tvrdé a měkké slabiky, dítě ukazuje na houbičku nebo kamínek, podle toho, co slyší.

Zní to stejně?

 • Vymýšlíme dvojice slabik a dítě poznává, zda znějí nebo neznějí stejně. Např: ba/da, me/ne, di/dy…
 • Vymýšlíme nesmyslná slova a dítě poznává, zda znějí nebo neznějí stejně. Např: talo/taro, polik/bolik..

 

 

Kontakt

Poradna Řeč a komunikace

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz