svetlogopedie.cz

Kdo jsem a co dělám

Jsem speciální pedagog se zaměřením na logopedii a surdopedii, Bobath terapeut a JIAS terapeut. Pracuji jako školský logoped ve speciálních třídách mateřské školy. Mám za sebou specializační vzdělávání v oblasti autismu. V rámci těchto získaných odborností pracuji s klienty s narušenou komunikační schopností a provázím je rozvojem řečových a komunikačních schopností v nejširším slova smyslu.

Ve své terapeutické práci využívám přístupů Bobath terapie a JIAS terapie. 

Mám v péči i dospělé klienty

Zdůrazňuji, že nejsem klinický logoped ve smyslu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. (Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.)

Provozuji dvě soukromé poradny a to v Jihlavě (fotogalerie) a v Brtnici (fotogalerie).

V případě potřeby a přání klienta zajistím péči i v domácích podmínkách. Zde však účtuji cestovné (v případě že se nejedná o Jihlavské nebo Brtnické klienty). Více viz. Ceník

Terapii vedu s ohledem na potřeby každého jednotlivého klienta. Snažím se vždy přinést profesionalitu a lidskost. Hledání různorodých možností a cest na poli komunikace je pro mě zásadní.

Další aktivity:
Často vedu povídání a semináře pro rodiče na téma narušené komunikační schopnosti (mateřská centra, komunitní školy, organizace pro podporu pěstounských rodin, organizace pro podporu rodin).

Přednášky jsou většinou na vyžádání organizace. Téma připravuji podle zakázky a potřeb pořadatelů.

Přispívám do odborných médií jako je Logopedárium a Listy klinické logopedie.

Organizace, s kterými spolupracuji:
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, p.o. http://www.msdemlova.cz/

Raná péče Třebíč    http://www.ranapecetrebic.cz/?archiv=1

Oblastní charita Jihlava    https://jihlava.charita.cz/

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina p.s., Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. http://cnn-vysocina.cz/o-nas/

Centrum Avare s.r.o., http://www.avare.sk/

Česká Asociace Dětských Bobath Terapeutů z.s., https://www.cadbt.cz/

Kontakt

Poradna Řeč a komunikace

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz