svetlogopedie.cz

Naděžda Grznárová

žena – manželka – maminka – speciální pedagog – logoped – surdoped

Logoped – surdoped

Ve své logopedické praxi pracuji již od roku 2000 s dětmi s narušenou komunikační schopností. Řadu dětí vedu ke správné výslovnosti hlásek. U dětí s opožděným vývojem řeči hledáme v rámci logopedické terapie první slova a věty. S dětmi se sluchovým postižením se učíme slyšet všechny zvuky a hlasy z okolí a pak společně znaky nebo slovy pojmenovávat svět a vlastní potřeby. U dětí, které z různých důvodů nemluví (z důvodu tělesného, mentálního, nebo jiného postižení) hledáme jiné způsoby komunikace – ať už si pomáháme obrázky v komunikačním deníku, nebo vhodným programem na tabletu. U těch, kteří mluví, ale nerozumí, hledám cesty k porozumění mluvené řeči. A těm, kteří mluví, dobře rozumí, ale zadrhávají se jim hlásky, slabiky nebo celá slova v ústech se snažím pomoci najít plynulou řeč. V rámci Bobath terapie pomáhám klientům, kteří potřebují pomoci s nácvikem kousání, polykání, sání.

Výzvy

Každý člověk – ať malý nebo větší, který ke mně přichází do poradny je pro mě velkou výzvou. Lidskou i logopedickou… S každým přichází jeho osobní příběh, jeho schopnost, nebo omezená schopnost domluvit se s nejbližšími, se světem i se mnou.

Logopedickou péči poskytuji v Jihlavě a v Brtnici na Vysočině.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz