svetlogopedie.cz

Příběhuj

Příběhuj.cz je jedinečná kreativní pomůcka pro děti, rodiče a logopedy. Pomůcka Příběhuj.cz tvoří magnetické sady obrázků, které na tabuli můžeme s dětmi proměnit do poutavých a vždy nových příběhů. Díky nim pak můžeme jednoduchým a velmi zajímavým způsobem rozvíjet v celé šíři komunikační schopnosti. Systém pomáhá dětem v oblastech: řeč, soustředění, pozornost, fantazie a kreativita. Svět logopedie využívá Příběhuj.cz při logopedické terapii.

Při práci s klienty za pomocí magnetických obrázků, tabule a fixy vytváříme „živé“ příběhy, díky kterým pracujeme na rozvoji slovní zásoby, gramatických struktur jazyka, výslovnosti a souvislého projevu. Pomůcku využívám u klientů se sluchovým postižením, s vývojovou dysfázií, s vadami výslovnosti, koktavostí a poruchami autistického spektra. Dalo by se říci, že Příběhuj.cz se dá využít při práci s klienty napříč logopedickými diagnózami, záleží jen na kreativitě logopeda.

Magnetické sady Příběhuj.cz jsou určeny pro děti od 3 let, ale zároveň jsou skvělým nástrojem pro dospělé, jak si kreativně hrát s dětmi, aby to bavilo i dospěláka. Dítě nepotřebuje pro hru s Příběhuj.cz umět číst, ani psát. Příběhy si jednoduše dokresluje dle svojí fantazie a představivosti. Stačí tedy, když umí udržet fix.

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz