svetlogopedie.cz

Životopis

Mgr. Naděžda Grznárová

Vzdělání, odborná příprava

SPgŠ, Litomyšl 1992 – 1996
UP Olomouc, Speciální pedagogika – logopedie, surdopedie , 2006 – 2000
Státní zkouška z logopedie a surdopedie
• Vzdělávání dětí s autismem II. – pokročilí (příprava lektorů), 2015
• NDT Basic Bobath, 2015-16
• JIAS terapeut, 2019

Kurzy a semináře

• Trénink jazykových schopností podle Elkonina, 2005
• Kurz VOKS programu I, II 2007 – 2008
• Myofunkční terapie I, 2008
• Orofaciální dysfunkce u dětí předškolního věku, 2008
• Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I, II
2008-2009
• Logopedická intervence s využitím konceptu Orofaciální
regulační terapie, 2009
• Arteterapie pro práci s dětmi s mentálním a kombinovaným
postižením, 2010
• Kurz k Handle programu I. 2010
• Kurz bazální stimulace I, II 2010 – 2011
• Workshop KOUSÁK – využití stimulačních orofaciálních pomůcek, 2019

Členství v organizacích

ČADBT – Česká asociace dětských BOBATH terapeutů
ALŠ – Asociace logopedů ve školství

Pracovní zkušenosti

SPC Jihlava – Logoped, surdoped
2000 – 2017
Péče o klienty se sluchovým postižením na celé Vysočině. Individuální práce s klienty, metodické vedení učitelů a rodičů, integrace do škol.
Péče o klienty s narušenou komunikační schopností. Individuální práce s klienty. Metodické vedení pedagogů a rodičů.

Vytvoření metodických příruček:
Logopedická péče u klientů s těžkým narušením komunikační schopnosti.
Integrace dítěte se sluchovým postižením do slyšícího kolektivu.

Spolupráce na projektech při SPC Jihlava, ZŠ Dušejov. Vedení logopedických dílen pro logopedické asistenty. Přednášková činnost.

• Logoped ve speciálních třídách MŠ
2017 – nyní
Péče o klienty s těžkým narušením komunikačních schopností, ať už jako s primární diagnózou nebo symptomem.
Aplikace metod alternativní a augmentativní komunikace, terapie Bobath konceptu.

• Soukromá logopedická poradna – soukromý logoped
2006 – nyní
Péče o klienty s narušenou komunikační schopností. Poradenská činnost v oblasti logopedie a surdopedie.
Skupinová logopedická terapie v mateřských školách.
Semináře v mateřských centrech, organizacích zaměřených na podporu rodin.

• Education Jihlava – Lektorka kurzu pro asistenty pedagoga
2007 – nyní
Školení oborů logopedie a surdopedie.

Charita Jihlava – Logoped.
2016 – nyní
Skupinová a individuální logopedická terapie v rámci projektů Charity, poradenská činnost.

• Soukromá vyšší odborná škola sociální.
2016 – nyní
Lektorská činnost pro studenty oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz