svetlogopedie.cz

Komu je terapie určena

Stimulace je určena pro klienty, kteří mají potíže ve sluchovém zpracování. To se může projevit v několika oblastech.

1. Ve slyšení – poruchy sluchu, přecitlivělost na zvukové podněty

2. V pozornosti – problémy s pracovní a sekvenční pamětí, lehká vyrušitelnost, hyperaktivita, neschopnost soustředit se na jeden zvukový podnět

3. V řeči – opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, některé typy dyslálií, koktavost

4. V psaní – zapomínání háčků a čárek, chyby v rozlišení i/y, neschopnost dělit slova na slabiky, na hlásky, přehazování hlásek, zapomínání na některé hlásky nebo jejich záměna

5. V čtení – záměny písmen, slabik, nedostatečné porozumnění čtenému textu

6. V psychosociální rovině – sebedůvěra, sociální kontakty, zapojení do společnosti

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz