svetlogopedie.cz

Autismus a logopedie

nemluví“

nerozumí“

mluví, ale neví co říká“

má svůj svět“

miluje stereotypy“ 

Mým cílem není popsat všechny poruchy autistického spektra, diagnostiku, jejich symptomy, přístupy, terapie. Takových článků a odborných studií je jenom na internetu celá řada. V knižních titulech můžeme najít nespočet velmi kvalitní odborné literatury na toto téma.

Jenom bych ráda zdůraznila, že součástí základní triády problémových oblastí pro poruchy autistického spektra je KOMUNIKACE (kromě sociálního chování a představivosti a hry).

Co to znamená? Očekáváme, že pokud má dítě poruchu autistického spektra, má nějakým způsobem narušenou komunikační schopnost.

 

Jak řeč může vypadat?

  • vývoj řeči bývá opožděný, nebo se řeč nevyvine vůbec
  • dítě nemá zájem o komunikaci, nesnaží nedostatky ve verbální komunikaci kompenzovat jinými alternativním způsobem komunikace (např. mimikou, gesty)
  • u dětí, které mají vyvinutou řeč, je výrazně postižená schopnost iniciovat nebo udržet smysluplnou konverzaci s ostatními
  • objevuje se stereotypní a opakující se používání řeči nebo vlastní žargon
  • chybí různorodá, spontánní, symbolická a sociálně napodobivá hra odpovídající vývojové úrovni

Co můžeme nabídnout ve Světě logopedie?

Již před jedenácti lety jsem prošla oběma stupni vzdělávání k výměnnému obrázkovému systému VOKS a od té doby jej radostně využívám hlavně u dětí s poruchou autistického spektra a nejen u nich. Tuto metodu alternativní komunikace jsem si velmi oblíbila, ráda s ní pracuji. Má propracovanou metodiku, která doslova otvírá dětem a klientů s PAS význam komunikace. Vnímám ji jako smysluplný prostředek v rozvoji verbální komunikace a porozumění, ale i jako plnohodnotný alternativní komunikační systém.

Nabízím individuální vedení ve VOKSU, ale i další alternativní metody jako piktogramy, znak, rozvoj mluvené řeči a její porozumění, využití alternativních komunikačních systémů na ipadu. Dále nabízím rozvoj mluvené komunikace s využitím množství obrazového materiálu a cílené vytváření logopedického deníku.

Jsem zvyklá pracovat v systémech na které jsou klienti s poruchou autistického spektra zvyklí – například tranzitní karty, krabicové systémy. Proto mohu logopedii „napasovat“ do systému, který je pro dané dítě srozumitelný, předvídatelný a třebas jej již používá.

Odkazy, které by Vás mohly zajímat:

http://www.vzdelavaniaautismus.cz/o-autismu

http://www.nadejeproautismus.cz/platforma/zakladni-listina/

http://www.autismus.cz/

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz