svetlogopedie.cz

Dysartrie a DMO

Dysartrie

Dysartrie je narušení schopnosti komunikovat, které má původ v poškození centrálního nervového systému nebo nervosvalového přenosu. Příznaky se odvíjí od rozsahu a charakteru neurologického onemocnění. U dětských klientů se nejčastěji pojí s tělesným postižením – dětskou mozkovou obrnou. Řeč se zdá být přerývaná a méně srozumitelná. Může být někdy spojena i s dysfagií (narušenou schopností polykání).

Příznaky dysartrie

  • potíže při artikulaci

  • potíže při ovládání mluvidel

  • narušené tempo řeči

  • narušená melodie hlasu

  • narušené tvoření hlasu (někdy až afonie – neschopnost tvořit hlas)

  • narušené dýchání (přerývané, povrchní, nekoordinované s tvorbou hlasu)

  • potíže s ovládáním hlasitosti

  • poruchy rezonance (zvýšená nebo snížená nosovost)

  • poruchy polykání

Terapie

Záleží na typu dysartrie a stupni postižení. Možnosti logopeda jsou ovlivněny omezeními dítěte v mnoha oblastech. Vždy pracuje ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem. V počátcích terapie se logoped zaměřuje hlavně na podporu a nácvik kousání, sání a polykání. Využívá řady masážních a stimulačních pomůcek. Dále motivuje dítě k verbálním projevům a speciální pomůcky k podpoře rozvoje řeči. Terapie bývá dlouhodobá a je zaměřená na všechny složky řeči. Někdy se ovšem, vzhledem k omezením, které klient má, nedaří řeč rozvíjet do té míry, aby mohla sloužit ke komunikaci. Pak hledá logoped cestu k dorozumění klienta s okolím jinými formami. Jedná se o takzvané alternativní a augmentativní formy komunikace (více v článku o alternativní a augmentativní komunikaci).

Co můžeme nabídnout v naší poradně? 

V roce 2015 – 16 jsem absolvovala certifikované vzdělávání NDT Basic Bobath. Toto vzdělávání mi umožňuje terapeuticky pracovat s klienty s dysartrií a dysfagií.

Nabízím vedení v Bobath terapii, která se primárně orientuje na to, co je pro klienta smysluplné. Začínáme s nácvikem kousáním, sáním, polykání, stimulací orálních schopností. Postupně vedeme k cílené fonaci, prohloubení dechového stereotypu a podpoře verbálních dovedností.

Pokud se nedaří (vlivem vážných neurologických potíží) rozvoj mluvené řeči, přistupuji k výběru a aplikaci alternativní komunikační techniky – piktogramů, znaku do řeči, předmětové komunikace, VOKSU, komunikace pomocí ipadu, komunikátorů, switchů atd…

Odkazy, které by vás mohly zajímat:
www.detska-mozkova-obrna.cz/
http://www.petit-os.cz

Kontakt

Poradna Řeč a komunikace

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz