svetlogopedie.cz

Narušené fonematické vnímání


Co je to fonematické vnímání?

Fonematický – to je slovo odvozené od slova foném – což znamená hláska. Doslovně přeloženo, bychom tedy mohli napsat „hláskový sluch“. Pro přiblížení bychom tuto schopnost mohli přirovnat k hudebnímu sluchu. Neznamená to tedy, že by klienti s nezralým, nebo narušeným fonematickým sluchem měli špatný sluch obecně. Mají pouze horší schopnost odlišovat od sebe podobně znějící hlásky, mají problém rozpoznat jednotlivé hlásky či slabiky ve slově. Netřeba kvůli tomu smutnit, protože i tato schopnost se dá cíleně do jisté míry vytrénovat a nacvičit, stejně jako výše jmenovaný sluch hudební.

S dokonalou fonematickou diferenciací se dítě nerodí. Ta postupně zraje a dozrává kolem pátého roku věku života dítěte.  Pokud je fonematické vnímání nezralé nebo narušené, má dítě v předškolním věku potíže v řeči a to zpravidla ve výslovnosti. Později, v mladším školním věku, se pere s nácvikem čtení a psaní.

Schopnost fonematické diferenciace zásadně ovlivňuje výslovnost! 

Dítě mluví dyslalicky. To znamená, že chybně vyslovuje některé hlásky. Typickým znakem je, že výslovnost určitých hlásek bývá nekonstantní. Co to znamená? Dítě danou hlásku umí vyslovit, ale někdy ji vyslovuje správně, jindy ji nevyslovuje vůbec, nebo ji nahrazuje hláskou podobně znějící. Rodiče mají toto dítě často za lenošné. Potíž je ale v tom, že dítě si není jisté jakou hlásku do slova dát, protože „to neslyší“ a jednoduše to zkusí. Někdy je úspěšné, jindy nikoliv.

Jak to může znít? Např: místo hodiny vysloví hodyni, místo tak vysloví kat, místo pampeliška vysloví pampelička

Většinou se objevují problémy ve výslovnosti sykavek, znělých a neznělých hlásek, měkkých a tvrdých slabik, hlásek podobně znějících.

Čeho dalšího si můžeme všimnout?

Nerozliší slova zvukově podobná. Např: pes/pec, koza/kosa, díky/dýky. Můžeme se tak setkat s řadou přeslechů, které můžeme u dítěte hodnotit jako nepozornost nebo neposlušnost.

Nejistota nebo neschopnost vytleskat slovo (rytmizaci) a určit počet slabik.

Potíže s určením první a poslední hlásky ve slově. Dále pak ve školním věku pokračují  problémy s analýzou a syntézou slova – skládání slov z hlásek a rozkládání slova na hlásky.

Ve škole vnímáme chybovost v diktátech. Dítě sluchově vnímá něco jiného, než pedagog dětem diktuje, tím pádem i něco jiného píše.

Potíže ve vnímání délky samohlásek a následná chybovost při psaní. Dítě si nedokáže sluchem uvědomit, kam patří čárka.

Co s tím?

Fonematický sluch se dá velmi pěkně systematicky cvičit a trénovat. Netřeba zoufat. Sluchové vnímání můžeme podpořit u dítěte řadou rozličných her a úkolů a ovlivnit tak i jeho výslovnost a úspěšnost při nácviku psaní a čtení.

Jak Vám můžeme pomoci ve Světe logopedie?

  • Provádíme nácvik fonematického sluchu v souvislosti s výslovností.
  • Pracujeme hravě.
  • Postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu.
  • Zadáváme úkoly pro domácí práci a hraní.

Tipy na činnosti  a hry podporující fonematické vnímání jsme pro vás připravili právě tady.

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz