svetlogopedie.cz

Nemluví a nemluví

Opožděný vývoj řeči

Nemluví a nemluví.“

Mluví výrazně méně než ostatní děti ve stejném věku.“

Takto lze jednoduše charakterizovat opožděný vývoj řeči.

Jaké jsou příčiny:

 • Genetická dispozice. V některých rodinách lze vysledovat podobné znaky vývoje řeči u některých jejích členů – začínají mluvit později než jejich vrstevníci. Častěji se tento problém vyskytuje u chlapců.

 • Nepodnětné prostředí.

 • Následek jiného problému – sluchové postižení, mentální postižení, neurologické potíže atd…

 • Může se jednat o opožděný vývoj řeči, který signalizuje následný řečový problém – například vývojovou dysfázii.

Co dělat?

Pokud se dítě výrazně opožďuje v řečovém rozvoji oproti svým vrstevníkům, je dobré vyhledat logopeda. Hranicí se uvádí třetí rok dítěte. Doporučuji ovšem zajít ke konzultaci raději dříve. Může být odhalen jiný závažný důvod, proč se řeč vašeho dítěte opožďuje.

Jak komunikovat s dítětem tak, abychom podpořili jeho chuť mluvit, hrát si se zvuky a s řečí?

 • Netlačme na dítě. Vytvářejme vstřícné a pozitivní prostředí.

 • Neopravujme řečový projev dítěte. Nechtějme po něm, aby po nás opakovalo.

 • Poskytujme dostatek mluvního vzoru. Přirozeně komentujme dění okolo nás. Pozor však! Dítě nesmíme umluvit! Musíme dát dítěti přirozený prostor a čas k vlastnímu projevu.

 • Často se smějme, vymýšlejme legrácky a hříčky, při nichž se dítě spontánně hlasově projevuje – výská, křičí, směje se.

 • Odpovězme si na otázku: Co má naše dítě nejraději? Jaké aktivity se mu nejvíc líbí? Podle toho potom vybírejme společné hry a přirozeně komunikujme.

 • Berme dítě jako partnera. Dávejme mu na výběr. Chceš jogurt nebo rohlík? Chceš džus nebo vodu? Nechme dítě zareagovat – ukázáním, zvukem, jednoduchým vyslovením.

 • Dejme pozor na to, jak klademe dítěti otázky. Neptejme se tak, aby dítě mohlo odpovědět jenom ano nebo ne. Např. Chceš jít ven? Dítě nemá motivaci se více projevit – jednoduše zakývá hlavou ano, nebo ne. Ptejme se raději: Půjdeme ven, nebo budeme doma? Chceš jogurt, nebo rohlík s máslem? Chceš džus, nebo čaj?

 • Povídejme si společně u obrázkových knih, fotografií.

 • Zpívejme, tleskejme, tancujme.

Co nabízíme ve Světě logopedie dětem s opožděným vývojem řeči?

 • logopedickou diagnostiku

 • využití speciálních metod a postupů pro stimulaci řečového vývoje

 • podpora a metodické vedení rodiny

 • tvoření logopedického deníku

 • systematické stavění řeči

 • hravý přístup, který vyhovuje i malým dětem

 • zapůjčení hraček, her, didaktických pomůcek

 • využití alternativních způsobů komunikace, pokud je to zapotřebí

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz