svetlogopedie.cz

Příspěvek o sluchovém postižení v Listech klinické logopedie

Přispěla jsem do odborného časopisu, který se věnuje narušené komunikační schopnosti v celé její šíři. Poslední číslo se věnuje tématu sluchového postižení. Příspěvek Specifika práce logopeda s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem si můžete přečíst na tomto odkazu: https://casopis.aklcr.cz/artkey/lkl-202002-0008_therapeutic-specifics-of-children-with-severe-hearing-impairments-and-children-with-cochlear-implants.php

Článek nabízí vhled do specifik práce logopeda, surdopeda –speciálního pedagoga s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem v ranném věku. Vychází z mé dlouhodobé praxe s dětmi se sluchovým postižení v rámci Speciálně pedagogického centra i v soukromé poradně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Poradna Řeč a komunikace

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz