svetlogopedie.cz

Test Blog Page

Přispěla jsem do odborného časopisu, který se věnuje narušené komunikační schopnosti v celé její šíři. Poslední číslo se věnuje tématu sluchového postižení. Příspěvek Specifika práce logopeda s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem si můžete přečíst na tomto odkazu: https://casopis.aklcr.cz/artkey/lkl-202002-0008_therapeutic-specifics-of-children-with-severe-hearing-impairments-and-children-with-cochlear-implants.php

Článek nabízí vhled do specifik práce logopeda, surdopeda –speciálního pedagoga s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem v ranném věku. Vychází z mé dlouhodobé praxe s dětmi se sluchovým postižení v rámci Speciálně pedagogického centra i v soukromé poradně.

Měla jsem možnost přispět odborným článkem o Johansenově individualizované sluchové terapii do sborníku Logopedárium.

Tento sborník vydává a pravidelně aktualizuje nakladatelství Forum (více na: https://www.forum-media.cz/produkty/logopedarium-od-a-do-z).

Jedná se o ucelený a  kvalitní přehled v oblasti péče o rozvoj jazyka a řeči, který sleduje nové trendy v oblasti logopedie, logopedické prevence a rehabilitace.

Článek je pro vás k přečtení zde.

Opožďuje se Vaše dítě v řeči? Má Vaše dítě velké potíže ve výslovnosti? Připadá Vám, jako by nerozlišovalo některé hlásky? Přehazuje slabiky a hlásky ve slovech?

Má Vaše dítě potíže se čtením a psaním? Vynechává při psaní některá písmena? Obtížně skládá hlásky do slov? Zapomíná čárky nad samohláskami? Zaměňuje měkké a tvrdé slabiky?

Těžko se Vaše dítě soustředí? Nepamatuje si, co jste mu řekli? Lehce ho něco vyruší?

Pro všechny děti, které mají výše uvedené obtíže, přináší naše poradna novou terapeutickou techniku. Je to Johansenova individualizovaná sluchová stimulace – JIAS. Jedná se o sluchový trénink na podporu komunikace, čtení, psaní a koncentrace.

Pokud Vás JIAS zajímá, přečtěte si informace na našich stránkách – zde . Pro více informací pak můžete navštívit tyto stránky https://jias.sk/

Pokud by Vás tato terapie zaujala a měli byste pocit, že by Vám nebo Vašemu dítěti mohla pomoci, neváhejte mě kontaktovat.

S postupným uvolňováním restrikcí se nám otvírají možnosti k osobním schůzkám. Od poloviny května začneme s osobními terapiemi v Jihlavě i v Brtnici. Samozřejmě budou dodržena hygienická pravidla, abychom se všichni cítili jistě a bezpečně.

O termín si můžete psát na email nada.grznarova@seznam.cz nebo volat na telefonní číslo 774622651. Pokud Vám nebudu brát telefon, ozvu se Vám co nejdříve zpátky.

Zdravím všechny své klienty – malé i velké. Těším se na setkání s Vámi.

Vzhledem ke složité epidemiologické situaci jsem se rozhodla nabídnout Vám ve větší míře konzultace přes Skype. Abychom neměli v terapii veliký výpadek, je možné této služby využít. Zachováme tak kontinuitu péče.

Terapie bude probíhat tak, jak jste zvyklí, 25 – 30 minut. Cena je 250 Kč. Platba bude realizována bezhotovostně na účet.

Pokud budete o konzultaci uvažovat, dobře se ni připravte. Je důležité mít dostatečné internetové připojení, nainstalovaný Skype a kameru. V čase terapie se s dítětem usaďte ke stolu, zajistěte klid. Dbejte na to, abychom nebyli při terapii rušeni televizí, rádiem, přítomnými lidmi.

Materiály k domácí práci Vám zašlu na email, vy si je vytisknete. Pokud nemáte možnost tisku, budete podle nich pracovat na počítači.

V případě, že byste skypové konzultace rádi využili, kontaktujte mě telefonicky nebo emailem.

tel: 774622651 email: nada.grznarova@seznam.cz

Ve Svazu neslyšících v Jihlavě si s dětmi povídáme pohádku O červené Karkulce. S Příběhuj vytváříme příběh na magnetické tabuli. Děti se sluchovým postižením mohou tak pohádku lépe pochopit, porozumět jí a vyprávět ji společně se mnou.

Máme radost, že jsme začali spolupráci s Příběhuj.cz. Tato jedinečná kreativní pomůcka slouží dětem, rodičům i logopedům.

Příběhuj.cz tvoří magnetické sady obrázků, které na tabuli můžeme s dětmi proměnit do poutavých a vždy nových příběhů. Díky nim pak můžeme jednoduchým a velmi zajímavým způsobem rozvíjet v celé šíři komunikační schopnosti. Systém pomáhá dětem v oblastech: řeč, soustředění, pozornost, fantazie a kreativita. Svět logopedie využívá Příběhuj.cz při logopedické terapii.

Při práci s klienty za pomocí magnetických obrázků, tabule a fixy vytváříme „živé“ příběhy, díky kterým pracujeme na rozvoji slovní zásoby, gramatických struktur jazyka, výslovnosti a souvislého projevu. Pomůcku využívám u klientů se sluchovým postižením, s vývojovou dysfázií, s vadami výslovnosti, koktavostí a poruchami autistického spektra. Dalo by se říci, že Příběhuj.cz se dá využít při práci s klienty napříč logopedickými diagnózami, záleží jen na kreativitě logopeda.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Krajská organizace Vysočina, p.s.
pořádají přednášku na téma Specifika vývoje řeči u dítěte se sluchových postižením

Přednáší: Mgr. Naďa Grznárová

Přednáška se uskuteční v Centru pro neslyšící a nedoslýchavé na adrese Úprkova 6, Jihlava v úterý 24. 9. 2019 od 16:00 hodin

Kontakt

Poradna Řeč a komunikace

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz