svetlogopedie.cz

Význam sluchu pro člověka

Sluch je první a poslední smysl se kterým se ráno probouzíme a s kterým večer uléháme. Ráno nás budí zvuk budíku a večer když ulehneme a zavřeme oči, stále ještě pracuje sluch a hlídá jestli je kolem nás všechno v pořádku a jestli můžeme klidně usnout.

Je naprosto zásadní pro rozvoj řeči a komunikace. Malé dítě se dívá na obličej maminky, poslouchá její hlas a spojuje si to, co říká s tím, co se něj kolem děje. Rodiče pojmenovávají svět okolo sebe, co vidí, co dělají s dítětem a děťátko tak postupně rozklíčovává jednotlivá slova a zvuky. Napodobuje je a zkouší je vyslovovat. Slyší samo sebe a má radost ze zvuků, které vydává. To ho motivuje zkoušet víc a víc, hrát si s hlasem a s mluvidly. Až přijde k prvním slovům a krátkým větám.

Díky sluchu nasáváme všechny informace o našem okolí, o světě. Malé zdravé dítě je jako houba. Nasákne svoji mateřskou řeč a díky ní postupně nasává informace. Postupně se dozvídáme informace o nás, o naší rodině, o našem blízkém i vzdálenějším okolí. Víme, že tráva je zelená a naše zeměkoule obíhá okolo slunce, že babička je tátova maminka, a že když se stane něco vážného máme volat 112. A to vše se dozvíme tak, že nám to někdo řekne, nebo že si to přečteme, nebo že informaci někde slyšíme. Všechno je to automatické a jasné. Avšak v případě, že vyskytne na sluchovém příjmu nějaký problém, pak se celý proces, jindy hladký a nekomplikovaný, zbrzdí, zastaví, ovlivní jiné další procesy.

V posledním čase mě hodně zajímá sluchové vnímání mých klientů – menších i větších. Mám v péči děti se sluchovým postižením – s nedoslýchavostí nebo s hluchotou. Ale ty teď nemám na mysli. Myslím na klienty, kteří mají sluchové ústrojí v pořádku a slyší. Lékařská zpráva z vyšetření sluchu neukazuje na žádný problém. Tito klienti ale třeba nevnímají rozdíly mezi některými sykavkami, neslyší délku samohlásek a slabik, nedokážou zachytit první nebo poslední hlásku ve slově, párové znělé a neznělé souhlásky jim znějí stejně, nerozliší hranice slov, nevnímají odkud přichází zvuk, nezapamatují si dvě slova jdoucí za sebou atd… Ptáme se tedy, kde jsou ukryté potíže?

Příčina je v problematickém sluchovém zpracování.

Jaké nesou tyto potíže následky jsou zřejmé. Pokud je sluchové vnímání narušené nebo opožděné a děti tedy úplně nevědí, co slyší, tak i později začínají mluvit. Když mluvit začnou, tak často umí napodobit velkou řadu zvuků a slov, ale různě hlásky zaměňují. Také se stává, že to, co jednou vysloví výborně pak neumí zopakovat. Lehce zaměňují podobné hlásky. Ve škole se nedostatky ve sluchovém zpracování projevují v potížích s psaním a čtením. Děti zaměňují hlásky, některé hlásky vynechávají, mají problém rozlišit hranice slov a vět. Chybně dělají čárky nad samohláskami. Může se stát, že namísto PEC slyší PEČ, místo MÍSA slyší MÍZA a pak i chybně píšou a čtou.

Výsledkem popsaných obtíží je selhávání v celém školním procesu. Vzhledem k tomu, že celý vzdělávací proces je založený na řeči – ať již psané, čtené nebo mluvené, tak je zřejmé, že dítě i po všech stránkách nadané a bystré může fatálně selhávat.

Dále nedostatky ve sluchovém vnímání výrazně zatěžují sociální stránku. Lidé jsou tvorové společenští a komunikace je pro tvoření vztahů zásadní. Nejistota v tom, co slyším a říkám zásadně ovlivňuje sebedůvěru v kontaktu s ostatními lidmi.

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz