svetlogopedie.cz

Dyslálie

Dyslálie

Dyslálie je porucha výslovnosti hlásek. I v dospělém věku nás může trápit porucha výslovnosti. Z dětství si můžeme přenášet chybnou výslovnost řady hlásek, nejčastěji sykavek, R a Ř a poměrně často i nesprávnou artikulaci samohlásek. Jindy můžeme získat vadnou výslovnost vlivem ortodontických zásahů. Nezoufejte však, věk rozhodně není překážkou pro to, abyste se svým projevem něco udělali.

Co dělat

Zkontaktujte klinického logopeda v blízkosti vašeho bydliště. Ten provede logopedické vyšetření a naplánuje postup reedukace jednotlivých hlásek. Nácvik bývá zpravidla rychlejší než u dětských klientů, delší čas je ovšem nutné věnovat fixaci navozené hlásky. Tak jako jinde i zde platí, že zvyk je železná košile, která se velmi obtížně svléká. Roky fixované chybné řečové mechanismy nejde jednoduše odložit a místo nich zařadit ty správně navozené. Úspěch záleží na vůli klienta a pravidelném cvičení podle pokynů logopeda. Doporučuje se časté nahrávání na diktafon, kvůli zpětné vazbě.

Co můžeme nabídnout dospělým klientům? 

Na cestě k lepší a jistější komunikační schopnosti doprovázím dospělé klienty velmi ráda. Pracuji vždy s ohledem na věk, používám vhodné materiály, metody a formy práce.  Domlouváme se společně na jasném postupu, terapie probíhá v partnerském přístupu. Četnost konzultací je velmi individuální. Osvědčují se i online konzultace. Velmi často využívám zpětnou vazbu přes nahrávání na mobil či tablet. 

Kontakt

Poradna Řeč a komunikace

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz