svetlogopedie.cz

Dyslálie

Dyslálie

Dyslálie je porucha výslovnosti hlásek. I v dospělém věku nás může trápit porucha výslovnosti. Z dětství si můžeme přenášet chybnou výslovnost řady hlásek, nejčastěji sykavek, R a Ř a poměrně často i nesprávnou artikulaci samohlásek. Jindy můžeme získat vadnou výslovnost vlivem ortodontických zásahů. Nezoufejte však, věk rozhodně není překážkou pro to, abyste se svojí výslovností něco udělali.

Co dělat

Zkontaktujte logopeda v blízkosti vašeho bydliště. Ten provede logopedické vyšetření a naplánuje postup reedukace jednotlivých hlásek. Nácvik bývá zpravidla rychlejší než u dětských klientů, delší čas je ovšem nutné věnovat fixaci navozené hlásky. I v logopedii platí, že zvyk je železná košile, která se velmi obtížně svléká. Roky fixovaná chybná výslovnost nejde jednoduše odložit a místo ní zařadit správně navozenou hlásku. Úspěch záleží na vůli klienta a pravidelném cvičení podle pokynů logopeda. Doporučuje se časté nahrávání na diktafon, kvůli zpětné vazbě.

Co můžeme nabídnout dospělým klientům ve Světě logopedie? 

Čas od času mám v péči i dospělého člověka s vadnou výslovností. Nejčastěji přichází dospělí s tím, že nevyslovují a nebo chybně vyslovují R a Ř a s nepřesnou nebo chybnou výslovností sykavek.

Pracuji vždy s ohledem na věk, nikdy nepoužívám k reedukaci žádné dětské materiály. Pracujeme na vyvození a zafixování dané hlásky. V případě horší pohyblivosti mluvidel, nebo ve svalové dysbalanci využívám myofunkční terapii, která umožní systematicky rozhýbat mluvidla. Klient dostává sadu úkolů, které je zapotřebí pravidelně provádět do příští konzultace. K automatizaci využíváme nahrávání na mobil či tablet a tím tak zajišťujeme zpětnou vazbu.

Někdy se i vtipně stává, že výslovnost dospělého vyladíme, když chodí do poradny se svým dítětem.

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz