svetlogopedie.cz

Jihlava

Poradnu pro děti s ohroženým vývojem a klienty s narušenou komunikační schopností provozuje Mgr. Naděžda Grznárová.  Využívá přístupy Bobath terapie a JIAS terapie, zaměřuje se na narušenou komunikační schopnost v celé její šíři.  Pracuje s dětmi s poruchami autistického spektra, s dětmi se sluchovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením.

Od června 2019 je poradna na adrese Žižkova 1683/13 v Jihlavě. Pro práci s klienty je poradna vybavena řadou manipulačních a didaktických pomůcek. Samozřejmostí je koutek pro hru na zemi, který je určen pro hravé aktivity s menšími nebo neposednými dětmi, které ještě nezvládají pracovat cíleně u stolu.

Kontakt

Poradna Řeč a komunikace

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz